FALSAFAH PERNIAGAAN 3 MENANG

• Dengan orientasi pembangunan lestari, Presiden Phi Thanh Hoa secara aktif menerapkan falsafah perniagaan 3 Win untuk memastikan keadilan dari segi hak, kewajipan dan tanggungjawab kepada 3 pihak yang terlibat.
• Manfaat diri, manfaat orang, faedah sosial adalah falsafah yang mengatur semua pengiraan dan aktiviti Canzy. Kekuatan itulah yang menjadikan pekerja utama, pelanggan, Pengguna dan ejen rapat, pembekal asing dan rakan kongsi domestik telah bersama Syarikat sejak ia ditubuhkan hingga sekarang.
• Falsafah 3-menang juga merupakan garis panduan untuk membentuk gaya hidup dan tingkah laku semua anggota Canzy, untuk mewujudkan pasukan yang bertanggungjawab dan komited untuk menjaga keadilan untuk diri mereka sendiri dan juga untuk pihak-pihak. berkaitan dengan

MISI KITA

• Canzy memilih untuk melayani keluarga dengan menyediakan peralatan dapur yang diimport, menggunakan teknologi tinggi untuk memenuhi kehendak keluarga.
• Canzy sentiasa menggunakan teknologi yang paling maju seperti B4, G5 untuk barisan produk periuk induksi kelas atas dan menerapkan aplikasi teknologi yang mesra alam.
• Berkat kepercayaan dan minat pelanggan di seluruh negara, Canzy terus mengembangkan dan mengembangkan pasaran ke seluruh negara dan mengeksport ke negara-negara di rantau ASEAN