• ค่านิยมหลักนั้นถูกใส่เข้าไปในกิจกรรมของบริษัทและถูกสรุปไว้ในทุกการกระทำ และยังกลายเป็นค่านิยมหลักที่ Canzy ใช้ในการสรรหาและฝึกอบรมบุคลากรด้วย
  • ระหว่างอบรมของ Canzy พนักงานใหม่เมื่อได้ยินเรื่องการใช้ชีวิต: “เชื่อในคำพูด” ถามอีกครั้ง: ถ้าบอกความจริงจะเชื่อถือได้ไหม? ผู้ฝึกสอนถามอีกครั้ง: คุณพบว่าความจริงของคุณเป็นประโยชน์กับคุณ บริษัท และลูกค้าหรือไม่? บุคลากรใหม่พยักหน้าและตอบว่า: ตอนนี้ฉันเข้าใจค่านิยมหลักและปรัชญาทางธุรกิจของ Canzy แล้ว
  • ความพยายามและค่านิยมหลักที่บริษัทแสวงหาช่วยให้ Canzy เติบโตและเข้าถึงได้ Canzy ได้รับรางวัล Asian Integration Gold Brand Award และประธาน Phi Thi Thanh Hoa ได้รับตำแหน่งผู้นำดีเด่น