Khởi nghiệp từ những khó khăn và thách thức mình những giá trị cốt lõi căn bản ngay từ đầu. Chị luôn tâm huyết và chia sẻ công việc với những chị Chủ tịch Phi Thị Thanh Hoa đã lựa chọn cho thành viên các giá trị sống đó là quyết tâm trở thành người đáng tin cậy để khách hàng và đối tác có thể đặt niềm tin vào mình. Và khi khách hàng đối tác nhân viên đặt niềm tin vào mình, Chị đã quyết
tâm sống có trách nhiệm với chính mình, với nhân viên, với đối tác khách hàng. Các giá trị sống đó đã giúp chị vượt qua được các khó khăn thách thức thời kỳ khởi nghiệp và phát triển.Cùng với sự phát triển ngày đi lên Chị cũng ý thức rõ cần phải có các kỹ năng cao hơn, và hiệu quả hơn để phát triển hơn nữa. Chính vì thế Chị đã không ngừng nâng cao kỹ năng chuyên môn và tính hiệu quả trong công việc. Đi cùng với chuyên môn và hiệu quả cao, Chị cũng luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi thành viên trong công ty, sẵn sàng giúp đỡ quý đối tác khách hàng khi cần. Sự nhiệt tình đó như chị nói đó là sức trẻ và sự dấn thân 200%.

Những giá trị sống như: Đáng Tin Cậy (Credibility), Có Trách Nhiệm (Accountability: có trách nhiệm cách tự nguyện vượt lên trên trách nhiệm ghi trên giấy Responsibility), Có Kỹ Năng Hiệu Quả cao (Nifty), Nhiệt Tình (Zealousness), Trẻ Trung (Young) đã được chị dùng để tạo nên tính cách của thương hiệu CANZY.
Giá trị cốt lõi đó được đưa vào các hoạt động của công ty và được cụ thể hoá ra trong từng hành động lời nói, và cũng trở thành giá trị cốt lõi được sử dụng để
Canzy tuyển dụng và đào tạo nhân sự của mình. Trong một lần đào tạo của Canzy, một nhân sự mới tới khi nghe đến việc sống: “Đáng tin trong lời nói”, đã hỏi lại: nếu em nói thật thì có phải là nói đáng tin không? Người đào tạo đã hỏi lại: Em có thấy lời nói thật của em có lợi cho em, cho công ty và cho khách hàng không? Nhân sự mới gật đầu rồi trả lời: giờ em hiểu giá trị cốt lõi triết lý kinh doanh của Canzy rồi ạ.Những lỗ lực và những giá trị cốt lõi mà công ty theo đuổi giúp Canzy ngày một phát triển và vươn xa.
Canzy đã nhận giải thưởng Thương Hiệu Vàng Hội Nhập Châu Á, và Chủ Tịch Phi Thi Thanh Hoa đã nhận danh hiệu nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc.